VRA-S

VRA – I (Swedish Version)

hriqtests.com, December 2016

 Instruktioner: För både analogier och associationer, hitta det ord som passar bäst. Referenser som internet och böcker är tillåtna. Det är naturligtvis förbjudet att diskutera testet med andra.

Skicka svaren till ngtfinal@yahoo.gr . Vänligen betala också den symboliska avgiften på 5 € till: ngtfinal@yahoo.gr via paypal, detta krävs för att du ska få en rapport på ditt resultat.

Nuvarande norm finner du på: Norm

Ett särskilt tack till Hans Sjöberg för hjälpen med att översätta detta test till svenska. Lycka till!

Del I – Associationer

Hitta det ord som starkast korrelerar med de givna orden i varje uppgift.

Exempel: sfär, basket, fotboll. Svar: boll.

1) mata, gråta, mjölk (_ _ _ _)

2) se, höra, lukta (_ _ _ _ _ _)

3) tungomål, nation, kommunikation (_ _ _ _ _)

4) rovdjur, skog, hund (_ _ _ _)

5) omöjlig, cirkel, form (_ _ _ _ _ _ _ _ _)

6) Fe, Au, Cu (_ _ _ _ _ _)

7) folk, förtroende, kul (_ _ _ _ _ _ _ _)

8) rytm, liv, krossat (_ _ _ _ _ _)

9) Noesis, tal, huvudet (_ _ _ _ _ _ _)

10) nyheter, sida, läsa (_ _ _ _ _ _ _)

11) röd, vit, cell (_ _ _ _)

12) kust, stenar, nordisk (_ _ _ _ _)

13) +, $, & (_ _ _ _ _ _ _ _)

14) sömn, dryck, brun (_ _ _ _ _)

15) antal, maskin, ingenting (_ _ _ _)

16) kors, triangel, måne (_ _ _ _ _ _ _ _)

17) negativ, neka, vägra (_ _ _)

18) 2 + 2 = 5, oordning, barn (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _)

19) planeter, berg, bostad (_ _ _ _ _ _ _)

20) jätte, nio, information (_ _ _ _)

21) bekräfta, acceptera, positiv (_ _)

22) jord, tolv, latin (_ _ _ _ _)

 

Del II – Analogier

Uppgifterna skall göras enligt följande: A : ”är till” B :: ”som” C : ”är till” ?.

Exempel:  a: bokstav :: 1:? (Svar: nummer  “a är till bokstav som 1 är till nummer”)

23) känna: tänka :: EQ: (_ _)

24) pennan: blyertspenna :: bläck: (_ _ _ _ _ _)

25) magnetisk: optisk :: band: (_ _ _ _ _)

26) alfabet: abc :: axel: (_ _ _)

27) tuvw: cdek :: vertikal: (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)

28) skarp: vis :: barn: (_ _ _ _ _)

29) elektron: jord :: kärna: (_ _ _)

30) gödsel: växt :: växt: (_ _ _ _ _ _ _ _ _)

31) cykel: motorcykel :: människa: (_ _ _ _ _)

32) vit: grå :: laglig: (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)

33) mensa: 132/200 :: syra: ?

34) musik: höra :: mat: (_ _ _ _)

35) elev: lärare :: skola: (_ _ _ _ _)

%d bloggers like this: